Gebruiksaanwijzing

Presentatie van de gegevens

De personen worden steeds in gezinsverband getoond. Daarbij wordt de gezochte persoon, indien mogelijk, in het gezin getoond waarin hij of zij een van de ouders is.

Top
Home

Hoe te navigeren door een familie

Door op een van de ouders te klikken wordt het gezin getoond waaruit die ouder afkomstig is.
Klikt u op een van de kinderen dan krijgt u het gezin te zien waarin dat kind zelf ouder is.

Top
Home

Geboorte, huwelijk, overlijden en beroep

Van alle personen wordt, wanneer bekend, tijdstip en plaats van geboorte (of doop), huwelijk (of ondertrouw) en overlijden (of begraven) getoond. Van het tijdstip wordt alleen het jaar weergegeven. Meer informatie kunt u altijd bij mij opvragen.
Van de ouders wordt, indien bekend, ook het beroep weergegeven.

Top
Home

De betekenis van "?" en "!"

Indien een plaats of datum onbekend is wordt dit met een "?" aangegeven.
Ter bescherming van de privacy worden geboortedata van minder dan 100 jaar geleden en huwelijks- en overlijdensdata van minder dan 50 jaar geleden, indien bekend, weergegeven door een "!". Ook hier geldt dat, indien de gegevens niet bekend zijn, er een "?" wordt getoond.

Top
Home

Wat betekent bv [3/8] of [+2]?

Soms staan er achter de vader nog twee cijfers tussen vierkante haken (bv [3/12]). Het eerste cijfer geeft de generatie aan waarvan de vader deel uitmaakt, het tweede cijfer toont het aantal generaties waaruit deze stam bestaat.
Bij de kinderen kan tussen vierkanten haken een + gevolgd door een cijfer staan. Dit geeft aan uit hoeveel generaties het nageslacht van dit kind bestaat. Het gaat steeds om nakomelingen in de mannelijke lijn.

Top
Home

Statistische informatie

Indien een familie uit een groot aantal generaties bestaat staat er boven het gezin een koppeling ("Info") naar extra informatie over deze familie. Als u daar op klikt wordt er een nieuw venster geopend.
Daarin vindt u een overzicht van het aantal geboortes per geboorteplaats en per generatie. Dit geeft een aardig beeld over hoe de famile zich gedurende de opeenvolgende generaties over het land heeft verspreid.
Verder staat er een link naar de stamvader aangegeven. Indien u hier op klikt wordt op het hoofdscherm het gezin van de stamvader getoond.
Tevens wordt er, indien beschikbaar, een link naar aanvullende informatie over de betreffende stam aangeboden.

Top
Home