Dordrecht

De hier beschreven familie Troost bestaat voor een groot gedeelte uit kleine middenstanders. Mogelijk werden één of meer takken van de familie, waarvan de leden het beroep van schipper zouden kunnen hebben uitgeoefend, niet teruggevonden.

Als stamvader is opgevoerd Benjamin Adriaansz Troost, die ca. 1570 geboren is.
Op 25 mei 1612 is ene Ingen Ariensz (den) Troost schuldig aan Cornelis Wellaerts vier karolus guldens en op 24 maart 1621 is hij borg bij de koop van een huis. Verder tekent hij op 17-6-1652 een schuldbekentenis voor zijn dochter Lijsbeth Ingens Troost.
Mogelijk is Ingen een broer van Benjamin, wiens vader Adriaan Janszn. Troost moet zijn geweest.
Bij de verpachtingen in de polder Oost Zomerland in 1583 wordt evenwel o.a. een Adriaen Ingensz de Jonge Troost genoemd, die de eerdere veronderstelling onzekerder maakt.

In 1835 maakt Adriana Moens, weduwe van Gijsbet Pieters Troost, een testament op. Haar drie kinderen erven alles. Verder zijn er legaten aan de kleinkinderen, waaronder een zilveren cachet met de wapens van hun grootouders. Dit wapen van de Troosten is nog niet teruggevonden.

Terug
 
 Home